Disque dur portable

Satellite

  • Toshiba Satellite L840d-bt2n22 SATA 750gb Disque Dur Portable
  • Toshiba Satellite L845-sp4202 SATA 750 Go Disque Dur Portable
  • Toshiba Satellite L875d-s7232 SATA 750 Go Disque Dur Portable
  • Toshiba Satellite M115-s1061 SATA 750gb Disque Dur Portable
  • Toshiba Satellite M115-s3134 SATA 750 Go Disque Dur Portable
  • Toshiba Satellite M100-st5111 SATA 750 Go Disque Dur Portable
  • Toshiba Satellite L875-s7243 SATA 750 Go Disque Dur Portable